Search

هویه i2c مدل 2scni

توضیحات:

قدرت بالا 130 وات

تمرکز بر: لحیم کاری میکرو.

مشخصات محصول:

این ایستگاه لحیم کاری دقیق برای کاربردهای الکترونیکی با دسته C245 یا با دسته C210 است.

در 1 ثانیه گرم می شود و در 2 ثانیه به 350 ℃ می رسد.

اندازه نقطه جوشکاری خودکار ، دما و جبران خودکار.

قدرت خروجی: 130W/23.5/9V

ولتاژ AC: 230V/120V/110V

7,600,000 تومان